03-02-07

Earthship

Herschaalde kopie van 9

De vader van het earthship is Michael Reynolds, een Amerikaanse architect die het earthship de ‘Arc van Noah’ noemde waarin men moeilijke tijden en rampen kan overleven.

Een earthship is een duurzaam en ecologisch verantwoord huis dat geheel onafhankelijk in alle behoeften van zijn bewoners voorziet. Ruim 30 jaar geleden begon hij met het onwikkelen van een duurzame en betaalbare woning. Na enkele experimenten met blikjes voegde hij hierbij gebruikte autobanden die hij volstampte met aarde.  Zo ontstong het earthship, een ark waarin men in alle comfort kan overleven. 

Inmiddels staan er al meer dan 1000 earthships, voornamelijk in de VS. 

Et concept is gebaseerd op 3 ideeën: de autonomie van de bewoners, het toepassen van duurzame technologie en het hergebruik van afgedankte producten. Autonomie wordt bereikt doordat earthships niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, waterleiding of het riolenstelsel. Door gebruik te maken van zonnecellen en windturbines en door het opvangen van regenwater is het earthship een duurzaam product dat het milieu niet belast. Door bij de bouw afgedankte materialen te gebruiken zoals autobanden, blikjes en afvalhout bevordert een earthship het recycleren van industriëel afval. 

Herschaalde kopie van 2

Enkele pluspunten van een earthship: het is ecologisch verantwoord, het belast het milieu niet en is duurzaam, het is economisch, zuinig in verbruik van energie en goedkope bouwstoffen, het is een autonome woning, de eigenaars zijn onafhankelijk van energie- en watervoorziening van buitenaf, het is veilig, de gebruikte materialen zijn gezond en schokvast (zelfs tegen aardbevingen bestand), het is makkelijk zelf te bouwen, het is esthetisch, in harmonie met de natuur, het is een combinatie van archaïsche bouwstijlen en nieuwe technologieën.  Het ontwerp van een earthship is zodanig dat de impact van de mens op de aarde behoorlijk verminderd.

De gebruikte autobanden worden met aarde gevuld en aangestampt zodat ze een stevige massa vormen. De autobanden worden net als bakstenen op elkaar gestapeld.  In de natte adobe (leem) worden soms gebruikte blikjes of glasscherven gedrukt, hierdoor wordt de adobe nog stabieler.  Nadat de banden zijn gelegd worden de dwarsbalken voor het dak aangebracht. De glazen voorgevel is een belangrijk element van het earthship omdat het zorgt voor het ideale klimaat van de woning en voor de planten die het water moeten zuiveren.  De hellingsgraad van de ramen hangt af van de breedtegraad waarop het earthship zich bevindt, op plaatsen waar de zon heel laag staat in de winter kan men best schuinere ramen gebruiken.  De autobanden worden afgewerkt met verschillende lagen leem waarmee alle holtes worden opgevuld en er een egale muur ontstaat.  Niet dragende muren bestaan uit lege blikjes en mortel.  Na iedere laag mortel wordt er een laag blikjes aangebracht, de kant met de klipjes wordt zoveel mogelijk naar de buitenkant gekeerd zodat de adobe zich er makkelijk aan kan hechten. Andere muren worden dan weer met lege flessen op dezelfde manier geconstrueerd, deze worden dan meestal niet bepleisterd en zorgen voor een prachtig lichteffect. Het dak wordt uiteindelijk bekleedt met EPDM omdat dit geen schadelijke stoffen afgeeft en alle technische systemen kunnen worden geïnstalleerd.

Herschaalde kopie van 1

Binnen kan men beginnen met het inrichten en afwerken van vloeren en muren.

Het uiterlijk kan de bewoner zelf bepalen, nog meer dan bij een gewone woning.  Soms zijn in de muren mozaïeken van glasscherven te zien. Vaak hebben earthships een organische vorm die doet denken aan Gaudi, anderen zijn dan weer heel strak en simpel van vorm.  Packaged earthships zijn doorgaans soberder dan andere earthships. Ook het interieur is heel uiteenlopend.  In veel earthships vind je vooral organische vormen terug waarbij er ook veel kleurgebruik is, anderen hebben dan weer een interieur zoals een ‘normaal’ huis waarbij er sprake is van een erg strakke vormgeving.

In de woonkamer is de open haard centraal opgesteld.  De open haard heeft een gebogen organische vorm die uitloopt in golvende muren. Hier is vooral de knusheid een belangrijk aspect, dat oa wordt bereik door het gebruik van de warme aardekleuren van de muren en het centraal stellen van de open haard.

De keuken wordt ook volledig naar eigen smaak van de bewoners gekozen, er kan op verschillende manieren met licht worden gespeeld.

Overal ter wereld kunnen earthships gebouwd worden omdat ze kunnen worden aangepast aan klimaat en natuurverschijnselen. In extreme hitte is het de bedoeling het earthship zo lang mogelijk uit te rekken in de noord-zuid richting. Door de diepte van het woongedeelte en de vrij kleine opening naar de zon krijgt de thermische massa van de aarde de kans de temperatuur te regelen. Bij extreme koude moet het woongedeelte langer zijn in de oost-west dimensie. Hierdoor wordt er maximaal gebruik gemaakt van de zon die makkelijker de noord-zuid dimensie van het woongedeelte kan opwarmen. Het is ook nodig eenzelfde soort buffer te gebruiken zoals bij earthships tegen extreme warmte, hierdoor is het woongedeelte afgeschermd tegen extreme buitentemperaturen.

Het earthship is het best bestand tegen rampen zoals branden, orkanen en aardbevingen.

 Herschaalde kopie van 5

Soorten en maten van earthships

Packaged earthships bestaan uit een grote U-vorm gebouwd uit autobanden die zorgen voor de thermische massa. Alle binnenmuren worden met blikjes, flessen en afvalhout gemaakt en hebben weinig of geen thermische massa.  Het waterreservoir wordt aan de buitenkant gebouwd.

Een gemoduleerd earthship is opgebouwd uit modules die de basisstructuur vormen van de woning.  De bedoeling van de modules is om de bewoners het zo makkelijk mogelijk te maken. Modulaire earthships hebben meerdere in vorm verschillende ruimten dan packaged earthships.  Omdat elke ruimte bandenwanden heeft is de thermische massa aanzienlijk groter en zal er een stabielere temperatuur optreden.

Het nautilus earthship heeft een unieke spiraalvorm die gebaseerd is op een zeeschelp.  Hierdoor ontstaat er een sprookjesachtig interieur.

Hybride earthships zijn een combinatie van Hut-, U- en Packaged earthships met een verticale of horizontale glazen voorgevel. Alle combinaties zijn mogelijk. 

De U-module heeft een U-vorm, de wanden zijn volledig uit autobanden opgebouwd en er is 1 opening.

De hutmodule heeft een uit autobanden geconstrueerde rond vorm. De hutmodule is vooral erg veilig in gebieden waar veel aanbiedingen voorkomen en is gemakkelijk en snel te bouwen.

De serremodule is het gedeelte waar al het licht binnen komt door de glazen wand. In de serremodule bevindt zich meestal de gang die alle vertrekken met elkaar verbindt. In de serremodule bevindt zich ook de zwart- en grijswatermodule.

In de zwart- en grijsmodule bevinden zich de waterzuiveringssystemen.  In de serremodule bevindt zich de grijswatermodule waar het water door een plantenbak gaat.  Buiten het huis bevindt zich de zwartwatermodule waar het zwarte water door een andere plantenbak gaat.

In de reservoir/systeemmodule bevindt zich de ‘motor’ van de woning. Alle systemen van water en energie komen hier samen. Hier bevindt zich het waterreservoir, de accu’s, pompen en andere technische systemen die het huis draaiende houden.

Retrofit wordt toegepast op bestaande huizen. Voor mensen die in hun huis willen blijven wonen maar toch op een ecologische manier willen leven. Het earthshipprincipe wordt toegepast op bestaande woningen.

 Herschaalde kopie van 4

Energie- en watervoorziening.

Het earthship wordt vooral opgewarmd en afgekoeld door de muren en de aarde.  Aan de achterzijde en de zijkanten is het huis grotendeels in de aarde verzonken. De koudere aarde koelt in de zomer de muren en zodoende het hele huis. In de winter is de aarde warmer en verwarmt ze het huis. De met aarde gevulde autobanden hebben een grote thermische massa waardoor ze veel zonlicht kunnen absorberen en warmte kunnen opslaan. De muren zijn meer dan een meter dik en isoleren het huis perfect.  De voorgevel van een earthship is altijd naar de zon gekeerd, de gevel beslaat een hoek van 60° en bestaat bijna volledig uit glas en zonnepanelen. In de zomer staat de zon zo hoog aan de hemel dat de zonnestralen die door de voorgevel naar binnen vallen de muren niet raken. Hierdoor wordt er geen warmte geabsorbeerd en blijft de woning koel. De ramen kunnen ook worden afgedekt om het zonlicht tegen te houden. Laag in de voorgevel en hoog in de achterste vertrekken worden er gaten geïnstalleerd om de kamers te ventileren.

Voor de watervoorziening zijn de bewoners van een earthship volledig afhankelijk van het regen en smeltwater dat van op het dak naar 1 punt wordt afgevoerd.  Vandaar gaat het water door een bed van puimsteen om het meeste vuil eruit te halen en wordt het opgeslagen in een reservoir waar het tijdelijk wordt opgeslagen. Het reservoir wordt zo hoog boven de grond geplaatst om elektriciteit te besparen om het water door het huis te pompen.  Er worden verschillende systemen voorzien voor de verschillende soorten water. Zo is er het drinkwater, het badwater, het ‘grijs’ en het ‘zwart’ water. Hiervoor zijn er verschillende filters, aan- en afvoerbuizen aanwezig. Het water uit het reservoir gaat door 3 fijnmazige nylonfilters die de steeds kleinere deeltjes verwijderen.  Dit water kan worden gebruikt voor de wasmachine en de douche en hiervan gaat dan ook een deel naar de zonneboiler. Het drinkwater gaat door een kadatynfilter, een chemische filter waar micro-organismen worden gedood. Het ‘grijze’ water (voor de douche of in de keuken) gaat door een grote plantenbak die gevuld is met stenen, puimsteen en teelaarde. De planten nemen de nodige voedingsstoffen op uit het water en produceren zo zuurstof en eventueel voedsel. Wanneer het water er langs de andere kant weer wordt uitgepompt kan het worden gebruikt om het toilet door te spoelen.  Het afvalwater van het toilet (zwart water) wordt afgevoerd naar een tank meet op het zuiden gerichte glazen wand omdat het zonlicht de biologische afbraak stimuleert. Er bestaan vandaag de dag ook ‘droge’ toiletten waarbij geen water wordt gebruikt om door te spoelen.  Het ‘afvalmateriaal’ wordt opgevangen in een metalen ‘oven’ waar hitte wordt opgewekt door zonlicht dat wordt weerkaatst. Het metaal wordt gloeiend heet en verkoolt het afval tot onschadelijke korrels die als meststof kunnen worden gebruikt.

Earthships produceren ook hun eigen elektriciteit door middel van zonnecellen en windturbines.  Deze energie wordt opgeslagen in accu’s, overtollige energie kan eventueel naar het leidingnet worden geëxporteerd.

 

Herschaalde kopie van 6

Kostprijs

De kostprijs van een earthship ligt volledig in handen van de toekomstige bewoner.  Je kan een aanemer die gekwalificeerd is in het bouwen van earthships aanwerven of je kan de woning volledig of gedeeltelijk zelf zetten.  De kostprijs van de materialen ligt vrij laag ten opzichte van een ander huis aangezien er gebruik wordt gemaakt van afvalmaterialen. De grootste kost van een earthship zijn de technische systemen zoals zonnepanelen, windturbines, de pompen, accu’s, de filters, enz. De rest van de kosten worden vooral gevormd door de afwerking, de aanleg van (waterzuiverende) plantenbakken, vloeren, bioverf, tegels en infrastructuur.  Anderzijds zullen de maandelijkse kosten van water en elektriciteit erg laag liggen of er zelfs in het geheel niet zijn.

Het lijkt ideaal, maar het ligt erg moeilijk om een bouwvergunning voor een earthship te krijgen.

Herschaalde kopie van 3

 

00:15 Gepost door Women in Wonen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

14-12-06

Kleuren

We worden altijd en overal omgeven door kleuren en toch zijn we ons er meestal niet van bewust hoeveel invloed dit op ons heeft.  Kleuren bepalen in grote mate hoe wel ons voelen, het bepaalt ons humeur en ons gedrag.

Al jaren wordt er onderzoek verricht naar het koopgedrag van mensen, en niet zelden speelt kleur hierin een belangrijke rol.  Het werd aangetoond dat kleur een invloed geeft over hoe wel ons voelen en dus ook over ons koopgedrag.  Uit een experiment is gebleken dat producten aangeboden in een blauw gekleurde winkel meer gekocht werden dan in een rode winkel.  Niet alleen werd er meer verkocht, er gingen ook duurdere producten de deur uit.  Rood wekt ook de eetlust op, maar schreeuwerige kleuren zorgen er tevens voor dat we sneller gaan eten en worden daarom al eens gebruikt in fast foodrestaurants.

Ook in reclame speelt kleur een belangrijke rol, zo zal men voor kinderen eerder voor felle en vrolijke kleuren kiezen terwijl men voor volwassenen zachtere kleuren gebruikt.  Het aantal kleuren wordt vaak beperkt tot 5 à 7 om verwarring te voorkomen.  Marketingpsychologen beweren dat er bij het zien van reclame binnen de 90 seconden een blijvende indruk ontstaat en dat de kleur hierbij voor 60% meespeelt.

Maar kleuren bepalen niet alleen ons koopgedrag, ze bepalen dus ook onze stemmingen en hoe we ons voelen.   Elke kleur heeft een andere invloed op onze hersenen. 

Maar wat is kleur eigenlijk?  Kleur is eigenlijk onze perceptie van de weerkaatsing van licht.  De dominante golflengte van het licht bepaald de kleur, koude kleuren hebben een korte golflengte, warme kleuren hebben een lange golflengte. 

 

Kleuren in huis

Kleuren beïnvloeden onze stemming, ons eetgedrag en ons energieniveau.  Ze versterken onze emoties en onze gemoedstoestand.  We maken hierin onderscheid tussen warme en koele kleuren.  Warme kleuren zijn: rood, oranje en geel omdat ze hittebeelden oproepen zoals brand of zonneschijn.  Het gevolg is dat deze kleuren ons een warm gevoel geven.  Onder de koele kleuren rekenen we: blauw, groen en paars, waarschijnlijk omdat deze kleuren landschappen oproepen (blauwe zee, de natuur).  Deze kleuren geven ons een gevoel van vrede en ontspanning.

 

Rood: deze kleur verhoogt onze hartslag en bloeddruk, maar geeft ons ook het gevoel van intimiteit, energie, hartstocht en passie.  Anderzijds is rood ook de kleur van bloeden en lijden en is daardoor een diep emotionele kleur.  Omdat het de eetlust bevordert wordt het al wel eens in restaurants gebruikt.  Rood stimuleert, dramatiseert, concurreert, symboliseert en straalt passie uit.

Oranje: Net als rood verwarmt oranje een kamer, een minder drastische maar toch hartstochtelijke manier.  Oranje is minder vurig en doet vriendelijker aan, je zal je er sneller thuis bij voelen.  Oranje maakt vrolijk, beveelt, stimuleert de eetlust en conversatie.

Geel: Weinig kleuren trekken zoveel aandacht als geel, het is dus niet verwonderlijk dat zoveel reclamebureaus geel toepassen.  Geel neemt veel licht op en zijn dus uitermate geschikt voor ruimten die wat donkerder zijn.  Vooral oudere mensen vinden het aangenaam omdat het hun gemoedstoestand goed doet.  Het geeft een prettig gevoel. Als we geel gaan gebruiken moeten we ervoor zorgen dat de kleur niet te scherp is.  Te helder geel wordt ook als onprettig ervaren.  Geel vergroot, maakt je vrolijk en geeft energie.

Blauw: is ideaal voor slaapkamer, zowel voor volwassenen en kinderen.  Blauw wordt ook wel eens de kleur van trouw en onschuld genoemd.  Deze kleur sust ons langzaam in slaap en onderdrukt onze eetlust (waarschijnlijk omdat van nature zo weinig blauw voedsel is).  Blauw is dus uitstekend voor slaapkamers, maar kies voor de woonkamer wel een andere kleur.   Blauw is verkrijgbaar in vele variaties die onderling goed te combineren zijn.  Blauw ontspant, verfrist, verkoelt en geeft rustige en vredige stemmingen.

Groen: is op zich een minder koude kleur dan blauw.  Omdat we groen overal in de natuur tegenkomen is, voelen we ons snel thuis bij groen.   Licht groen is de ideale kleur voor bad- en woonkamer, groen is goed om de keuken en badkamer mee te accentueren.  Groen heeft ook een kalmerend effect zodat het ook vaak in ziekenhuizen en scholen gebruikt wordt.  Hoe meer het groen naar geel neigt, hoe opgewekter deze wordt.  Groen brengt in balans, normaliseert, verfrist en moedigt emotionele groei aan.

Paars: is een rustgevende kleur, maar moeilijk omdat het zowel moderne als truttig kan overkomen.  Het is de ideale kleur om in de slaapkamer mee te experimenteren.  Paars maakt comfortabel, is spiritueel, creëert mysterie en bevordert intuïtie.

 

Kleuren als therapie

Het licht van de zon wordt door het oog gefilterd en levert voor ons zichtbare kleuren op van het spectrum op: rood, geel, oranje, groen, blauw, indigo en violet.  Andere kleuren die voor ons onzichtbaar zijn zoals ultraviolet en infrarood beïnvloeden ons ook omdat onze huid gevoelig is voor veranderingen van licht.  Met kleurentherapie kunnen we ons lichaam opnieuw in balans brengen zowel op fysiek als op psychisch niveau.  Therapeuten denken dat licht dat de huid raakt, erdoor wordt geabsorbeerd en inwerkt op het zenuwstelsel en op die manier en daardoor de chemische balans van het lichaam verandert.  Door de hoeveelheid licht van een specifieke kleur bij te stellen kunnen zij fysiek welzijn en stemming beïnvloeden.  Op psychisch of subtiel energieniveau beogen therapeuten de zevenenergiecentra (chakra’s) te beïnvloeden, men gaat ervan uit dat de zeven chakra’s overeenkomen met de zeven kleuren van het lichtspectrum.

 

Rood: tegen bloedziekten zoals bloedarmoede, het stimuleert de bloedcirculatie en  bouwt hemoglobine en fibroplasten op.  Helpt tegen  fysieke vermoeidheid, hoest, verkoudheden, innerlijke koude.  Het geeft de gezonde kleur terug.  Rood stimuleert het bloed, het zenuwstelsel en de lever.  Het is weldadig voor het spierstelsel en de linker hersenhemisfeer.  Rood brengt warmte voort waardoor de kleur het lichaam vitaliseert en energie geeft. 

Oranje: tegen galstenen, spierkrampen, menstruatieproblemen en mentale vermoeidheid en is kalmerend voor de lever.  Oranje bevordert de calciumstofwisseling en versterkt de longen.  Deze kleur versterkt creativiteit en optimisme, het stimuleert het uiten van emoties en geeft productiviteit.

Geel: tegen maagklachten, indigestie, leverkwalen, suikerziekte, huidziekten en nerveuze uitputting.  Geel is goed voor de zenuwen en de hersenen, het stimuleert de motoriek en draagt bij aan de opbouw van de zenuwen.  Het heeft een stimulerende, zuiverende en eliminerende werking op de lever, de ingewanden en de huid.  Deze kleur geeft kracht aan het spijsverteringsstelsel, zuivert de bloedstroom en activeert het lymfatische zenuwstelsel.  Geel geeft persoonlijke kracht, stimuleert intelligentie, logica en creativiteit.

Blauw: tegen keelpijn, keelklachten in het algemeen, kiespijn, infecties, dysenterie, diarree en darmgassen, oogontstekingen, acné, slapeloosheid, shock, hartkwalen zoals hartkloppingen (blauw vertraagt het hart), lage bloeddruk, innerlijke warmte, opvliegers en is een stimulatie voor de lever.  Deze kleur verhoogt de stofwisseling en vitaliteit, vermindert zenuwachtige opwinding.  Blauwe stralen hebben een groot doordingend vermogen en zijn uitermate geschikt bij ontstekingen.

Groen: werkt in op het sympatische zenuwstelsel, het verlicht spanning in de bloedvaten en verhelpt hoge bloeddruk.  Het helpt tegen slapeloosheid, uitputting, geïrriteerdheid, maagzweren, hartklachten, griep en geslachtsziekten.  Groen werkt desinfecterend en doodt kiemen en bacterieën. 

Indigo: tegen oog-, oor- en neusproblemen, longaandoeningen in het algemeen, longontsteking, bronchitis, kinderziekten, alcoholisme en geestesziekten.  Indigo is een paranormaal verdovingsmiddel.  Deze kleur reguleert de pijnappelklier, stimuleert de bijschildklieren en onderdrukt de werking van de schildklier.  Het zuivert de bloedstroom en bouwt witte bloedlichaampjes in de milt op.  Indigo stimuleert de verbeelding en intuïtie.

Violet: tegen neurose, hartkloppingen, ischias, kramp, zwakke blaas, urineproblemen in het algemeen.  Violet werkt diep in op het zenuwstelsel.  Deze kleur zuivert het bloed en bouwt witte bloedlichaampjes op.  Het stimuleert de milt en is goed voor de groei van de beenderen.  Violet verhoogt artistieke kwaliteiten, versterkt intuïtie en meditatie.

 

Misschien is het interessant je bewust te worden van de kleuren uit je omgeving en de invloed op je humeur.  Uiteraard bepaalt niet alleen de kleur je stemming, maar blijkbaar heeft het er wel een grote invloed op.

17:03 Gepost door Women in Wonen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-12-06

Feng-shui

Feng shui betekent ‘wind en water’, wat verwijst naar de topografie van de aarde: de bergen, valleien en waterwegen, waarvan de grootte en de vorm, de richting en  het niveau tot stand werden gebracht door de twee machtige natuurkrachten: Yin en Yang.

Voor mensen van Chinese afkomst is Feng shui een spiritueel geheel waarin oude wijsheid en culturele traditie een harmonieus geheel vormen.  Het zorgt voor een leven in harmonie met de aardse omgeving en haar energielijnen, zodat er een juiste balans is tussen de natuurkrachten.  Feng shui stelt dat de omgeving vol onzichtbare, doch krachtige energielijnen zit.  Sommige zijn gunstig, andere schadelijk.  Het beoefenen van Feng shui gaat dan ook over het gebruik maken van deze gunstige energielijnen en het vermijden van de schadelijke die voor ‘dodende adem’ ofwel shar-chi staan.  Dodende adem wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van scherpe, puntige objecten of structuren (giftige pijlen genoemd) die slecht Feng shui kanaliseren.  Vooral wanneer deze op de voordeur, op kamers, stoelen, bureau’s of bedden zijn gericht brengen ze ongeluk en ziekte teweeg.  Deze agressieve pijlstructuren kunnen bestaan uit rechte wegen, scherp gepunte hoeken van daken, een alleenstaande boom, hoogspanningsmasten of torens, de hoeken van een hoog gebouw, een kruis, een uitstekende hoek, een plafondbalk of andere objecten met een dreigend voorkomen.  De slechte energie die afkomstig is van deze giftige pijlen verplaatsen zich in recht lijnen.  Rechte lijnen en scherpe hoeken trekken negatieve chi aan.  Gesloten ruimtes, kelders en opslagplaatsen stagneren chi en putten uit. 

 

Feng shui is in China ontstaan en het meeste van de veelomvattende literatuur over het onderwerp was tot voor kort in Chinese handen.  De oorsprong van deze teksten gaat duizenden jaren terug, wel tot voor de vierde eeuw voor Christus.  In het verleden beperkte de Feng shui toepassingen zich tot de heersende klasse: de keizer en zijn ministers.  Veel van die vroege documenten en oude teksten waren en zijn duister door archaïsch taalgebruik of omdat betekenissen werden omschreven door symbolische uiteenzettingen, wat soms aanleiding geeft tot uiteenlopende interpretaties.  De oudste beoefenaar van Feng shui was meester Yang Yun-Sang die men als de grondlegger beschouwt.  Hij was opperraadsheer aan het hof van de Tang-keizer Hi Tsang (888 na Christus).  Meester Yang liet klassieke teksten na die tot op de dag van vandaag bewaard bleven.

 

Principes

Feng shui heeft twee hoofdprincipes:

  • Het principe van de kosmische adem of chi
  • De vijf elementen en hun verhoudingen

Feng shui gaat ook over symbolen waarvan de belangrijkste:

  • De pa-kua
  • De acht tiagrammen
  • Het magische Lo-shu-vierkant

De beoefening van Feng shui is gebaseerd op deze principes en symbolen en zijn essentieel voor het begrip van de Chinese kijk op de kosmos en de krachten die van invloed zijn op het menselijk lot.

 

 

Yin en Yang

Goed Feng Shui kan alleen ontstaan wanneer er evenwicht en harmonie is tussen de energieën yin en yang.  Yin en yang zijn tegenovergestelden  terwijl ze samen voor een perfecte harmonie zorgen.  Alles in de kosmos bevat in enige mate yin en yang, niets is 100% yin of 100% yang.  Deze energiën zijn voortdurend in beweging, zorgen voor verandering en werken zelfs op elkaar in.  Zo kan er zonder donker geen licht zijn, zonder warmte geen kou, zonder leven geen dood.  Yin en yang zijn voortdurend in beweging, maakt de zomer plaats voor de winter, na de nacht komt de dag en wordt duisternis licht.  Situaties met teveel yin zijn te rustig en doods en moeten vermeden worden, een plek met teveel yang energie breng ongeluk en onbalans omdat hij te sterk is. 

 

Yin

Yang

Donker

Vrouwelijk

Passief

Maan

Regen

Even getallen

Aarde

Water

Winter

Kou

Licht

Mannelijk

Actief

Zon

Zonneschijn

Oneven getallen

Hemel

Bergen

Zomer

Hitte

 

Het bereiken van goed Feng shui heeft dus te maken met het vinden van een evenwicht tussen yin en yang.  Het lot van de mens is wisselenend: soms is het ons goed gezind, soms slecht.  Dit wordt de tao van de mensheid genoemd.  Het toepassen van Feng shui heeft twee belangrijke aspecten: een ruimtelijk aspect met betrekking tot de werkelijke omgeving en een tijdaspect met betrekking tot de veranderende krachten in de atmosfeer die worden veroorzaakt door het verstrijken van de tijd.  Het beoefenen van Feng shui vereist voortdurend aanpassingen.

 

De vijf elementen

Vuur is rood, een gunstige kleur.  Vuur is ook zomer, het midden van de dag en vertegenwoordigt het zuiden.

Water is zwart of donkerblauw.  Het staat voor winter of nacht en vertegenwoordigt het noorden.  Hoewel alles in rust lijkt vindt ook hier een stroming van chi plaats.

Hout is groen, heet vertegenwoordigt het oosten.  Hout is de opwaartse energie van de zon in de vroege ochtend, het vertegenwoordigt het voorjaar.

Metaal is wit, soms ook goudkleurig.  Metaal is de herfst, de ondergaande zon die de aarde verwarmt en energie opslaat.  Metaal vertegenwoordigt het westen. 

Aarde is geel of bruin.  Ze vertegenwoordigt het midden.

 

Deze elementen zijn bezig met twee soorten relaties : de productieve (elk element schept het volgende in de cyclus) en de destructieve (elk element vernietigt het volgende in de cyclus).

Ze kunnen worden gezien als een verfijning van het principe van yin en yang  Door deze twee relaties te begrijpen nemen Feng shui beoefenaars aparte symbolische elementen opnemen in de plaatsing van woningen en werkplekken.

 

Pa-kua

De pa-kua (ook wel Bagua genoemd)  is het belangrijkste symbool voor de Feng shui beoefenaar.  Het is een achtvormige figuur die overeenkomt met de vier windstreken en de vier tussenrichtingen. 

Volgens het Chinese kompas wordt het zuiden bovenaan en het noorden onderaan geplaatst.  De Chinezen geloven dat pa-kua zijn kracht ontleent aan de speciale opstelling van de acht triagrammen.  Deze tiagrammen zijn combinaties van drie lagen onderbroken (deze staan voor yin) en ononderbroken lijnen (yang) die samen de hemel, de aarde en de mensheid symboliseren.  De laagste plaats van het tiagram is die van de aarde, de bovenste van de hemel en de middelste behoort de mens toe.  Elk van deze acht tiagrammen heeft een verschillende betekenis evenals aanvullende symbolen en associaties, en hebben een bijbehorende windstreek en windrichting.  Er zijn verschillende verschijningsvormen van pa-kua omdat soms wordt uitgegaan van de basis-achthoek en soms wordt uitgegaan van een gewijzigde versie waarbij het tijdselement een rol speelt.

 

Lo-shu

In de geschiedenisboeken van het oude China staat dat ergens rond 2005 v.C. een edele schildpad opdook uit de legendarische rivier de Lo, met op zijn rug de negen getallen in een raster.  Het raster kwam overeen met de acht tiagrammen van de pa-kua, rond een negende centraal punt.  De negen getallen waren zo gerangschikt dat, als drie getallen bij elkaar worden opgesteld (zowel horizontaal als verticaal en diagonaal) de uitkomst altijd 15 was, dit is toevallig het aantal dagen die nodig zijn om een nieuwe maan vol te laten worden.

 

4

9

2

 

3

 

5

7

8

 

1

6

 

Deze rangschikking van getallen werd bekend als het lo-shu vierkant dat een krachtige, mytische invloed op de Chinese culturele symboliek hadden.  De schikking van de getallen zijn verbonden met de tiagrammen van de pa-kua. 

 

Kosmische adem of chi

Bij het beoefenen van feng-shui is het principe van de kosmische adem (chi) van groot belang.  Feng shui gaat immers over het vangen van deze chi en hem in uw voordeel te gebruiken.  Chi is de levenskracht en energie waarvan het menselijk lichaam doordrongen is.  Chi ontstaat in de natuur door het zacht kabbelen van wateer, door de vorm van een berg, door de symmetrie en het kosmische evenwicht van de elementen in de omgeving.

Chi mag niet worden verspreid of weggeblazen, anders kan er geen geluk zijn.  Winderige plekken worden als ongunstig beschouwd.  Plaatsen met veel water worden algemeen als gunstige plekken beschouwd aangezien chi die door water wordt begrensd zich ophoopt.  Maar rechte en snelstromende rivieren voeren chi weer zo snel af als hij ontstaat. 

Waar omgevings-chi afwezig is, is het mogelijk chi op te wekken of aan te trekken door verhogingen of vormen te creëren.  Maar ook chi kan worden vernietigd door verwoesting van het landschap, door bv een rechte weg aan te leggen krijgt het landschap shar-chi, een kronkelende weg daarentegen stimuleert gunstige Feng-shui.

Het beoefenen van Feng-shui is niet eenvoudig en om het nog moeilijker te maken spreken verschillende meesters, afhankelijk van de school die ze volgen, elkaar tegen.  Voor wie zich toch in Feng-shui wil verdiepen zijn er tal van boeken, sites en on-line lessen over het onderwerp.

 

 

 

12:30 Gepost door Women in Wonen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |